slogan-2” Kunskap om Förintelsen kan inte ensamt förhindra nya brott mot mänskligheten. Men att berätta om historien kan resa spärrar mot nya massmord och övergrepp. Detta initiativ syftar till att hålla minnet levande.”