Pressrelease


Pressmeddelande 21 januari 2021 

Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen tillkännager 2021 års stipendiat 

Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen delar varje år ut ett stipendium i syfte att stödja de som har en vilja att kommunicera, informera, bildsätta eller på annat sätt förmedla kunskap om Förintelsen till en bred svensk publik. 

Den person som i år tilldelas Micael Bindefelds stipendium till minne av Förintelsen är Daniel Leviathan. Daniel är arkeolog, forskare och doktorand vid Lunds Universitet. 

Sedan ett år tillbaka håller Daniel på att färdigställa det unika projektet ”Förlorade röster – spåren efter 1945 års räddade”, där han skapar en digital minnesplats för de Förintelseöverlevande som kom till Sverige 1945 med de ”Vita båtarna”, men som på grund av grav undernäring, sjukdomar och skador avled efter en tid här i Sverige och nu ligger begravda på Norra judiska begravningsplatsen i Solna. 

Dessa 66 personers gravstenar kommer att förses med en QR-kod kopplad till en webbsida med ingående information om respektive person. Genom ett samarbete med Forum för levande historia kommer det redan under innevarande år arrangeras ett flertal guidade studiebesök för skolungdomar och lärare. Detta för att öka kunskapen om Förintelsen och dess fasor bland unga. 

– Genom detta generösa stipendium har Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen möjliggjort att utveckla en akademiskt inriktad forskning om ”1945 års räddade”, där resultatet av forskningen digitaliseras och tillgängliggörs för en bredare allmänhet. Som forskare är det en enorm förmån att inte enbart få återskapa dessa bortglömda livsberättelser, utan också att göra dem tillgängliga för många. Det är genom att berätta om dem, vars människovärde, liv och röster nazisterna stal, som vi kan öka kännedomen om Förintelsen, säger Daniel Leviathan. 

För detta projekt tilldelas Daniel Leviathan årets stipendium om 500.000 kronor från Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen. 

– Detta är en helt unik berättelse som få, om ens någon, känner till. Daniel Leviathan öppnar dörrarna till en inte tidigare berättad svensk efterkrigshistoria samtidigt som han på ett respektfullt vis levandegör dessa tragiska människoöden. Stiftelsen är övertygad om att detta är ett utomordentligt sätt för skolungdomar att närma sig den här tidsepoken och därmed lära sig mer om Förintelsen, säger Micael Bindefeld, Stiftelsens ordförande och initiativtagare. 

Stipendiet delas ut den 27 januari på den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. På grund av rådande restriktioner sker ceremonin utomhus med enbart Stiftelsens styrelse och tidigare stipendiater närvarande. 

Stiftelsens motivering lyder: 

2021 års stipendium tilldelas Daniel Leviathan. Daniel har med noggrann och respektfull forskning möjliggjort skapandet av en digital minnesplats över de Förintelseöverlevande som kom till Sverige men vars liv inte gick att rädda och som ligger begravda på Norra judiska begravningsplatsen. Projektet ökar kunskapen om en bortglömd del av svensk historia och öppnar dörren till de begravdas liv. På så vis får vi möjlighet att för lång tid framöver minnas dem och deras familjer. Inte enbart såsom offer för Förintelsen, utan för de liv de levde. 

För ytterligare information besök Micael Bindefelds Stiftelses hemsida: http://www.bindefeldstiftelse.se

Bildbank och film som presenterar projektet, i regi av Felix Herngren, med musik av Jacob Mühlrad: https://bit.ly/36iogqj

För ytterligare information eller kontakt med stipendiaten och/eller Micael Bindefeld vänligen kontakta: 

Jenny Andersson, presskontakt Micael Bindefeld AB
Tel: 070 – 768 44 46 jenny.andersson@bindefeldab.se