Stiftelsen


“Har något sådant skett förut i edra dagar eller i edra fäders dagar? Nej, om detta mån I förtälja för edra barn, och edra barn må förtälja därom för sina barn, och deras barn för ett kommande släkte.”
(Joel 1:3)

För varje år blir det svårare att få vittnesmål från dem som på nära håll upplevde Förintelsen.

Inom en snar framtid finns inte längre några vittnen kvar i livet, och behovet av att förmedla berättelser om utrotningen av sex miljoner judar blir därför allt viktigare.

Kunskap om detta brott mot mänskligheten kan inte ensamt förhindra nya folkmord. Men genom utbildning om det industriella och systematiska mördandet under andra världskriget blir spärrarna fler mot förföljelser och massmord av minoriteter.

Berättandet är en central del av den judiska traditionen. Genom att tala om Förintelsen och utbilda om det förflutna kan mänskligheten förhoppningsvis undvika att upprepa samma misstag.

Syftet med detta initiativ är att stödja dem som har en vilja att kommunicera, ge information, bildsätta eller på annat sätt förmedla kunskap till en bred svensk publik med berättelser om Förintelsen.


entire


Styrelsen


Micael-Bindefeld


Micael Bindefeld
Ordförande och Stiftelsens initiativtagare


Peter-Wolodarski


Petra Mårselius
Överintendent Forum för levande historia


Eva-Swartz-Grimaldi


Eva Swartz Grimaldi
Ordförande Apotea


Daniel-Poohl


Daniel Poohl
VD och Chefredaktör Stiftelsen Expo


John-Bornstein


Henrik Lindquist
VD Enter Fonder AB


Mia Edwall Insulander


Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfundUlrika Knutson
Ordförande Svenska kommittén mot antisemitismNicklas Sigurdsson
Head of Negotiations and Market Analysis, Stim


Lena-Posner-Ko¦êro¦êsi


Lena Posner-Körösi 
Leg. psykolog