2024-års stipendiater


 

Motivering:
 2024 års stipendium ur Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen tilldelas Thomas Johansson och  Christer Mattsson för deras projekt om hur Förintelsen påverkat andra och tredje generationens överlevandes uppväxt i familjer där man medvetet eller omedvetet valt att radera sin judiska härkomst.
Idag lever många judar i Sverige som vuxit upp i tystnad om allt som förknippats med Förintelsen. Stipendiaternas forskning leder till såväl en vetenskaplig publikation som en populärvetenskaplig bok vilka förhoppningsvis kan vara ett stöd för andra vars trauman ärvts från en generation till annan.

 

Christer Mattson & Thomas Johansson


Christer  Mattsson är föreståndare för och forskare vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet. Mattsson är docent i pedagogik och hans forskning är inriktad mot radikaliseringsprocesser till våldsbejakande extremism och hur utbildning kan motverka dessa. Forskningen har centrerats kring betydelsen av uppväxtvillkor och ideologiska drivkrafter. Antisemitism och undervisning om Förintelsen är av särskild betydelse i hans forskning. Mattsson är också grundare av Toleransprojektet, en pedagogisk modell för att främja samexistens genom att undervisa och lära av Förintelsen. Modellen finns idag spridd i flera svenska kommuner och skolor.

Thomas Johansson är professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Johansson är också legitimerad psykolog och psykoterapeut. Johanssons forskning spänner över en rad områden, som ungdomsforskning, familjeforskning, forskning om våld i skolan, exit processer från nynazistiska rörelser och socialmedicinsk forskning om prostatacancer och maskulinitet.


11


2023-års stipendiat


Johan Palmgren
Motivering:
2023 års stipendium tilldelas Johan Palmgren och hans filmprojekt om insamlandet av föremål med koppling till Förintelsen.
En dagbok, ett smyckeskrin eller en randig jacka. Minnet av Förintelsen ligger inkapslad i de allra enklaste ting.
Med detta unika arbete dokumenterar Johan Palmgren berättelser som väcker liv i personliga ägodelar från Förintelsen.
Föremålen öppnar dörrar till historien.
Johan Palmgrens film förevigar skildringarna för framtiden.

Tyvärr minns jag


Johan Palmgren är en prisbelönt dokumentärfilmare med bas i Stockholm. Han har en förmåga att skildra starka berättelser med stor inkänning för de personer som figurerar framför kameran.

När Johan Palmgren gjorde en kortare dokumentation för Forum för levande historia om insamlandet av artefakter till det blivande svenska museet om Förintelsen insåg han att här fanns en större film. Med stöd av Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen kommer Johan att åka runt i Sverige och filma de unika historier som är kopplade till föremålen. Bakom dessa ting finns hisnande berättelser som pockar på att bli berättade.


11


2022-års stipendiat


Anna Florén
Motivering:
2022 års stipendium tilldelas Anna Florén, programchef på Voksenåsen, för hennes arbete med utbildning och hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser i Norge.

Stipendiet bidrar till att uppmärksamma Förintelsens autentiska minnesplatser i vårt grannland och möjliggör för svenska skolungdomar att lära sig om konsekvenserna av antisemitism.
När historien kommer så nära intill, blir den en ofrånkomlig del även av oss.
På detta sätt bidrar Voksenåsens projekt till att hålla minnet av Förintelsen vid liv.

Voksenåsen


Voksenåsen, strax utanför Oslo, var Norges nationalgåva till Sverige som tack för den humanitära hjälpen under andra världskriget. Anna Florén har under drygt ett decennium byggt upp verksamheten på Voksenåsen. Här erbjuds idag kreativa mötesplatser där ungdomarna får verktyg för att med utgångspunkt i historien reflektera över demokrati, antisemitism och personligt ansvar.

För exakt 80 år sedan deporterades en tredjedel av de norska judarna – män, kvinnor och barn – med båt direkt från Oslos hamn till Auschwitz. Med stöd av Micael Bindefelds Stiftelse till minnet av Förintelsen skapas nu en stipendiepott för svenska skolklasser för att finansiera hågkomstresor till Oslo i regi av Voksenåsen. Stiftelsen stödjer också en resa till Förintelsens minnesplatser i Norge för morgondagens svenska beslutsfattare under hösten 2022.


11


2021-års stipendiat


Daniel Leviathan
Motivering:
2021 års stipendium tilldelas Daniel Leviathan.
Daniel har med noggrann och respektfull forskning möjliggjort skapandet av en digital minnesplats över de Förintelseöverlevande som kom till Sverige men vars liv inte gick att rädda och som ligger begravda på Norra judiska begravningsplatsen. Projektet ökar kunskapen om en bortglömd del av svensk historia och öppnar dörren till de begravdas liv. På så vis får vi möjlighet att för lång tid framöver minnas dem och deras familjer. Inte enbart såsom offer för Förintelsen, utan för de liv

Förlorade röster – spåren efter 1945 års räddade


Den person som i år tilldelas Micael Bindefelds stipendium till minne av Förintelsen är Daniel Leviathan. Daniel är arkeolog, forskare och doktorand vid Lunds Universitet.

Sedan ett år tillbaka håller Daniel på att färdigställa det unika projektet ”Förlorade röster – spåren efter 1945 års räddade”, där han skapar en digital minnesplats för de Förintelseöverlevande som kom till Sverige 1945 med de ”Vita båtarna”, men som på grund av grav undernäring, sjukdomar och skador avled efter en tid här i Sverige och nu ligger begravda på Norra judiska begravningsplatsen i Solna.

Dessa 66 personers gravstenar kommer att förses med en QR-kod kopplad till en webbsida med ingående information om respektive person. Genom ett samarbete med Forum för levande historia kommer det redan under innevarande år arrangeras ett flertal guidade studiebesök för skolungdomar och lärare. Detta för att öka kunskapen om Förintelsen och dess fasor bland unga.


11


2020-års stipendiat


Alexander Ekman
Motivering:
2020 års stipendium tilldelas koreograf och regissör Alexander Ekman för sin filminstallation om de stora och komplexa frågor som minnet av Förintelsen väcker. I detta konstprojekt utforskar Alexander vår vanmakt, vårt mod och vårt civilkurage och bjuder in såväl unga som vuxna till självreflektion om det egna ansvaret. På detta sätt hålls inte bara minnet av Förintelsen vid liv, utan projektet väcker också insikt om att det är möjligt för alla och envar att förhindra att något liknande någonsin sker igen

Vanmakt


Alexander Ekman är en av samtidens absolut främsta koreografer. Han verkar på scener i Sydney, Paris, Berlin och New York och hyllas överallt för sina extraordinära och nytänkande verk.

Med stöd av Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen, tar nu Alexander utgångspunkt i Förintelsen och skapar en banbrytande filminstallation.

Vad är det egentligen som får oss att antingen agera, vara tysta eller bara se på? Hur kan vi omvandla vanmakt och hjälplöshet till mod och civilkurage? I sitt nya verk, undersöker Alexander frågan om det egna ansvaret när man möter omänsklighet och barbari.

Verket har premiär under hösten 2020.


11


2019-års stipendiater


Natalie Verständig
Motivering:
2019 års stipendium tilldelas Natalie Verständig för att möjliggöra spridandet av hennes roman baserad på sin morfar Samuels öde. Med hjälp av fiktionens kraft och vittnesmålets autenticitet vidgar Natalie Verständig förståelsen för folkmordets konsekvenser.
Genom föreningen Zikarons arbete tas nu boken ut i landets skolor och blir därmed ett nytt kapitel i den berättelse om Förintelsen som idag förs vidare av tredje generationens överlevande.

Natalie Verständig


Sedan 14-årsåldern har Natalie Verständig drömt om att ta tillvara sin morfars nedskrivna minnen av Förintelsen. En dag bestämde hon sig. Hon tog tjänstledigt, gick en författarkurs och började skriva. I år romandebuterar hon på förlaget Natur & Kultur med en berättelse som bygger på hennes morfar Samuel Janowskis liv.

Stödet från stiftelsen gör det möjligt för den tidigare stipendiemottagaren föreningen Zikaron – där Natalie själv är aktiv – att sprida och använda boken i landets skolor. Zikaron erbjuder skolor kostnadsfria föreläsningar där de för vidare berättelser från Förintelsens överlevande.


11


Anders Rydell
Motivering:
2019 års stipendium tilldelas författaren Anders Rydell och bokförlaget Novellix för deras arbete med att tillgängliggöra och sprida noveller av överlevande författare som tidigare inte översatts till svenska. I nydanande form ges texterna liv och erbjuder ögonblicksbilder av ett annars närmast oöverskådligt historiskt skeende. För en ny ungdomsgeneration blir novellerna en genväg till kunskap, empati och en fortsatt levande historia.

Anders Rydell


Författaren Anders Rydell har i flera uppmärksammade böcker berättat om nazisternas stölder av konstskatter och bibliotek. Denna gång grävde han i stället fram berättelser. I samarbete med förlaget Novellix har Anders Rydell valt ut fyra noveller skrivna efter krigsslutet av överlevande från Förintelsen. Texterna har tidigare inte getts ut på svenska.

Novellerna publiceras såväl i tryckt form med omslag av konstnären Lars Lerin, som i e-bok och ljudbok. Stiftelsens stipendium gör det möjligt för Anders Rydell och Novellix att sprida novellerna till landets skolungdomar genom ett samarbete med Forum för levande historia.


11


2018-års stipendiat


Mikael Jansson
Motivering:
2018 års stipendium tilldelas fotografen Mikael Jansson, till stöd för hans omfattande porträttserie ”Witnesses” av överlevande från Förintelsen. Genom
 att avbilda den sista generationens överlevande, bidrar Mikael Jansson till en ovärderlig dokumentation vars blotta existens blir ett levande bevis som omöjliggör för framtida generationer att förneka eller förminska Förintelsen.

Witnesses


Hur berättar man en människas historia?
Fotografen Mikael Jansson låter bilden tala.

Under era decennier har han porträtterat artister, skådespelare och modeller till världens mest prestige- fyllda magasin. Nu tar en av världens mest framgångsrika modefotografer sig an ett projekt av ett helt annat slag.

Med stöd av Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen har Mikael Jansson samlat in vittnesmål och porträtterat upp emot 100 svenska överlevande från Förintelsen. I avskalade, svartvita bilder träder den sista generation som upplevde Förintelsen fram som levande vittnen till Nazitysklands utrotningspolitik. Några av dem har berättat sin historia tidigare. En del av dem har inte ens berättat för sina barn. Förrän nu.

Projektet utmynnar i en utställning som kureras av Daniel Birnbaum, överintendent på Moderna Museet, i samarbete med avdelningen Konst/Design och Mode på Kulturhuset Stadsteatern. Bilderna och videoinstallationer kommer visas på Kulturhuset Stadsteatern, med fri entré, från oktober till och med december 2018.


Unknown

2017-års stipendiat


JACOB MüHLRAD
Motivering:
2017 års stipendium tilldelas Jacob Mühlrads unika körverk om morfadern Michael Blimans tid i koncentrationslägren Auschwitz och Bergen-Belsen. Med morfaderns vittnesmål och de frågor Jacob aldrig fick svar på, väver han med musikens kraft samman en överlevandes berättelse och de följande generationernas ärvda sår i ett stycke som bär minnet av Förintelsen in i vår tid.

Kaddish


Jacobs Mühlrads morfar Michael Bliman ville aldrig berätta vad de tatuerade siffrorna på armen betydde. När Jacob som 10-åring frågade sin morfar, skojade han bort sitt barnbarns undran och sa att han hade skrivit dit sitt telefonnummer för att inte glömma bort det.

Så var det förstås inte. Erfarenheterna av tiden i bland annat koncentrationslägren Auschwitz och Bergen- Belsen var bara för svåra att tala om. Hur ska man berätta för ett nyfiket barn om hur ens hela familj mördades framför ens ögon?

Men Jacob slutade aldrig undra. Nu, många år efter sin morfars bortgång, ställer Jacob Mühlrad de frågor han aldrig fick svar på eller hann ställa. I ett unikt körverk skapar han ett fiktivt samtal mellan sig själv och sin morfar om svårigheterna att berätta om det man själv inte kan förstå och det mest mörka stunderna under tiden som fånge. Jacob Mühlrad tar hjälp av de vittnesmål som hans morfar lämnat efter sig. Där inte orden räcker till fyller musiken tomrummet.

Med stöd av Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen får Jacob Mühlrad möjlighet att färdigställa sitt unika projekt. Det kommer att framföras av och har premiär i Berwaldhallen under hösten 2017. Körverket kommer också att översättas till flera språk för att tillgängliggöras för fler körer, såväl i Sverige som internationellt.


Unknown

2016-års stipendiater


ADINA KRANTZ & NADINE GERSON
Motivering:
2016 års stipendium tilldelas föreningen Zikaron. Stipendiet gör det möjligt för föreningens grundare Adina Krantz och Nadine Gerson att förverkliga drömmen om en organisation som ger tredje generationens överlevande möjlighet att föra minnet av Förintelsen vidare till skolelever över hela landet. I takt med tidens gång riskerar minnet av Förintelsen att blekna. I sina möten med elever ger Zikaron minnet liv. Vi får aldrig glömma!

Zikaron


På Förintelsens minnesdag den 27 januari 2013 hölls en minnesgudstjänst i Stockholms Stora synagoga. En ung flicka berättade om hur hon tillsammans med sin bästa vän, på eget initiativ, besökt skolor och föreläst om Förintelsen för att bekämpa den okunskap de mött. I publiken i synagogan satt två unga åhörare som blev djupt berörda av berättarens mod och de insåg att många, många fler måste få höra de överlevande familjernas vittnesmål. Där och då grundade Adina och Nadine föreningen Zikaron.

Idag erbjuder Zikaron gymnasie- och högstadieskolor kostnadsfria föreläsningar av judiska ungdomar om Förintelsen. Ungdomarna för sina släktingars historier vidare genom känslomässiga och informativa föreläsningar.

Med stöd av Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen kan nu Zikaron utveckla sin verksamhet. Grundarna Adina Krantz och Nadine Gerson vill med detta ekonomiska bidrag skapa en rikstäckande organisation som kommer att nå ut till tusentals elever varje år.


11


Länkar till stipendiaternas hemsida:
Zikaron: zikaron.se

2015-års stipendiater


SARA SOMMERFELD & JOHAN ROMIN
Motivering:
2015 års stipendium tilldelas Sara Sommerfeld och Johan Romin för att de med den personliga berättelsens kraft bygger broar mellan den generation som utsattes för Förintelsen och dem som ärvt lidandets konsekvenser. Därmed vidgar Sara Sommerfeld och Johan Romin perspektiven och bidrar till att öka förståelsen av Förintelsen och dess omfattning.

Min farmor och Förintelsen


Skådespelerskan Sara Sommerfelds farmor överlevde Förintelsen, efter flera års inferno i ghetto, arbetsläger, Förintelse- lägret Auschwitz och den så kallade Dödsmarschen.

Filmen tar sin utgångspunkt i Saras liv som skådespelerska och nybliven mamma. Vi följer henne till de platser där hennes farmor vistades under Andra världskriget. Hon möter nyfunna släktingar och intervjuar andra Förintelseöverlevande och historieexperter, perspektiv som ätas samman till en personlig och känslosam berättelse om Förintelsens historia.

Sara Sommerfelds personliga berättelse om Förintelsens konsekvenser sprider kunskap och upplysning kring nazismens brutalitet men också om hur offrens lidande går i arv.

Med stöd av Micael Bindefelds stiftelse till minnet av Förintelsen kan Sara Sommerfeld och Johan Romins lm fär- digställas och sändas i TV4 i maj 2015.


11


Länkar till stipendiaternas hemsida:
Sara Sommerfeld: sarasommerfeld.com

ÖRJAN HENRIKSSON
Motivering:
2015 års stipendium tilldelas Örjan Henriksson för att han med ett enkelt grepp öppnar upp Förintelsens innersta rum där frånvaron av offer och förövare låter betraktaren ta plats. Obehagligt nära det närmast ofattbara.

Auschwitz KZ I-II


Stödet till fotograf Örjan Henriksson möjliggör fotoutställningen ”Auschwitz KZ I-II” på Liljevalchs konsthall.

Efter att ha fått tillstånd att fotografera och tillgång till några av de låsta rummen i Auschwitz tillbringade Örjan Henriksson en vecka i det forna dödslägret för att skildra tomheten efter dem som förnedrades, torterades, och mördades.

Örjan Henrikssons bilder visar de tomma väggar och ytor som återstår när människorna försvunnit. På det sättet skapar han en möjlighet att se Förintelsen ur ett helt nytt perspektiv.

Med stöd av Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen kan utställningen produceras för en svensk publik och ställas ut på Liljevalchs konsthall mellan 24 april och 10 maj 2015. Därefter turnerar utställningen runt om i Sverige, bland annat på Halmstad Konsthall, Visingsö Konsthall och Jamtli Museum i Östersund.


11


Länkar till stipendiaternas hemsida:
Örjan Henriksson: orjanhenriksson.com