Pressrelease


Stockholm, 25 januari 2019

Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen tillkännager 2019 års stipendiater

Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen delar varje år ut stipendium i syfte att stödja de som har en vilja att kommunicera och förmedla kunskap och berättelser om Förintelsen till en bredare publik. I år är det två stipendiater, Natalie Verständig och Anders Rydell, vars båda projekt bidrar till ökad kunskap hos framförallt svenska ungdomar.

För varje år blir det svårare och svårare att få vittnesmål från de som upplevde Förintelsen på nära håll. Inom en snar framtid kommer inga vittnen finnas kvar i livet och därför blir behovet av att förmedla berättelser allt viktigare. Syftet med Micael Bindefelds stiftelse är att främja kulturyttringar som görs för att förmedla kunskap och berätta Förintelsens historier till en bredare publik.

Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen fokuserar i år på det skrivna ordet. Årets stipendium delas lika mellan Natalie Verständig och Anders Rydell, vars båda bokprojekt erhåller 200 000 kr vardera i form av stöd från stiftelsen för att finansiera distribution av böcker till skolor i hela landet.

Stipendiet delas ut på den internationella minnesdagen för Förintelsens offer den 27 januari av ärkebiskop Antje Jackelén under en ceremoni på Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm i närvaro av statsminister Stefan Löfven.

Stiftelsens motiveringar lyder:

Natalie Verständig
2019 års stipendium tilldelas Natalie Verständig för att möjliggöra spridandet av hennes roman baserad på morfar Samuels öde. Med hjälp av fiktionens kraft och vittnesmålets autenticitet vidgar Natalie Verständig förståelsen för folkmordets konsekvenser. Genom föreningen Zikarons arbete tas boken nu ut till landets skolor och blir därmed ett nytt kapitel i den berättelse om Förintelsen som idag förs vidare av tredje generationens överlevande.

Anders Rydell
2019 års stipendium tilldelas författaren (och redaktören) Anders Rydell och förlaget Novellix för sitt arbete med att tillgängliggöra och sprida noveller av överlevande författare som aldrig tidigare översatts till svenska. I nydanande form ges texterna nytt liv och erbjuder ögonblicksbilder av ett annars närmast oöversiktligt historiskt skeende. I händerna på en ny ungdomsgeneration blir de en genväg till kunskap, empati och en fortsatt levande historia.

– Kunskapen hos skolungdomar om Förintelsen sjunker dramatiskt år för år. Vi tror att de här berättelserna är en väg för att få skolungdomar mer intresserade av Förintelsen. Årets stipendiater vet hur man med starka berättelser kan gå in på djupet och i hjärtat på de som läser och det ger så mycket mer än en allmän historieskrivning, säger Micael Bindefeld, Stiftelsens ordförande och initiativtagare.

För mer information besök Micael Bindefelds Stiftelses hemsida: http://www.bindefeldstiftelse.se

Bildbank: https://bit.ly/2WgKBgX

För pressackreditering, ytterligare information eller kontakt med stipendiaterna och/eller Micael Bindefeld vänligen kontakta:

Linda Almstedt, presskontakt Micael Bindefeld AB
Tel: 070 – 768 44 75
linda.almstedt@bindefeldab.se

Felicia Mörén, presskontakt Micael Bindefeld AB
Tel: 070 – 768 98 00
felicia.moren@bindefeldab.se